Fakta om miniudbud

Her følger fakta og spørgsmål/svar vedr. miniudbud. Klik på spørgsmålene for at se svarene.

Et miniudbud er en tildelingsmetode, hvor der genåbnes for konkurrencen mellem en række leverandører, der er indgået en rammeaftale med. Det betyder, at et miniudbud kræver, at du gør brug af en eksisterende rammeaftale eller udbyder din egen rammeaftale først.

I skal have jeres egen rammeaftale eller være part i en rammeaftale, fx gennem SKI eller Moderniseringsstyrelsen for at kunne lave et miniudbud.

Det fremgår af rammeaftalen, hvordan du skal gennemføre dit miniudbud og vælge leverandør. Det er vigtigt, at du er præcis og nøje følger rammeaftalens anvisninger. Dansk Servicerådgivning har stor erfaring i at gennemføre miniudbud og sikre overholdelse af alle udbudsregler. Ved at samarbejde med os sparer du tid, og sikrer at lovgivningen overholdes.

Vi kan ligeledes hjælpe med at udbyde jeres egen rammeaftale, såfremt I ikke allerede er part i en eksisterende aftale.

Med et miniudbud kan du hurtigt foretage indkøb af varer eller serviceydelser, og samtidig løfte en eventuel udbudspligt. Ved et miniudbud er det en kortere og mere enkel proces end et EU-udbud.

Det er kun de rammeaftaleleverandører, der blev valgt i forbindelse med udbud af selve rammeaftalen, der kan afgive tilbud på de serviceydelser/varer, der sendes i miniudbud.

Ved udbud af en rammeaftale løfter den ordregivende myndighed sin udbudspligt for alle de indkøb, som rammeaftalen indeholder. En rammeaftale er en aftale, der gør det muligt for offentlige myndigheder at købe bestemte varer eller serviceydelser fra en afgrænset række leverandører (rammeaftaleleverandørerne) uden at være nødt til at gennemføre eget EU-udbud/udbud efter Tilbudsloven.

En rammeaftale er en kontrakttype og ikke en udbudsform, som den sommetider benævnes. Ved en rammeaftale holdes et eller flere kontraktvilkår åbne, fx. mængden. Det/de åbne kontraktvilkår fastlægges først, når der laves aftaler inden for rammeaftalen.

Der kan laves aftaler inden for rammeaftalen ved enten direkte tildeling eller genåbning af konkurrencen (miniudbud). Det skal fremgå at den enkelte rammeaftale, hvilke muligheder der er for henholdsvis direkte tildeling og miniudbud.

Et miniudbud inden for en rammeaftale bør laves når:

  • Det fulde omfang af indkøbene først kan fastlægges kort før anskaffelsen finder sted
  • Når der løbende skal ske indkøb af varer eller tjenesteydelser

Hvis du kender omfanget flere år frem, kan du vælge at lave eget EU-udbud/udbud efter Tilbudsloven.

Hvis du ikke er part i en rammeaftale, men har brug for løbende at købe varer eller serviceydelser, kan du udbyde din egen rammeaftale.

Hvis du kender omfanget af dine indkøb flere år frem, kan du vælge at lave eget EU-udbud/udbud efter Tilbudsloven.

Dansk Servicerådgivning har stor erfaring med at gennemføre udbud, herunder udbud af rammeaftaler, og sikre overholdelse af reglerne i Udbudsloven. Ved at samarbejde med os sparer du tid og sikrer et kvalificeret materiale, samt at lovgivningen overholdes.

Der er mange faldgruber, og du skal sørge for at tilpasse det enkelte miniudbud til den vare eller serviceydelse, der skal udbydes. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at bruge samme metode hver gang.

Om os

Professionel rådgiver ved analyse, optimering, udbud og kvalitetssikring

HVEM ER VI

Dansk Servicerådgivning er en uafhængig rådgivningsvirksomhed inden for rengørings- og serviceområdet.

Siden 1994 har vi rådgivet i forbindelse med konkurrenceudsættelse af serviceopgaver. Målet er at gøre vores kunder i stand til at vælge de rigtige serviceløsninger – kvalitetsmæssigt og økonomisk.

Vi har stor erfaring i forbindelse med gennemførelse af udbudsforretninger, herunder gennemførelse af miniudbud i henhold til en given rammeaftale.

Denne side er blandt andet et infosite vedr. miniudbud på Moderniseringsstyrelsens forpligtende rammekontrakt på rengøringsområdet. Du kan læse om vore øvrige services på vores hjemmeside.

UDBUDSRÅDGIVNING

Vi rådgiver vore kunder gennem hele udbudsprocessen, lige fra den strategiske fase over udfærdigelse af udbudsmateriale til evaluering af de indkomne tilbud. Vi lægger os aldrig på forhånd fast på, om et miniudbud eller annonceret udbud er den rigtige løsning, men drøfter dette spørgsmål fra sag til sag med vore kunder.

Vore offentliggjorte udbud kan ses på denne oversigt.

Hvis du ønsker en nærmere drøftelse om mulighederne for gennemførelse af miniudbud er du velkommen til at kontakte direktør Claus Corfixen på telefon 66 13 33 31

Moderniseringsstyrelsens forpligtende rengøringsaftale

Lad Dansk Servicerådgivning hjælpe med gennemførelse af miniudbud på Moderniseringsstyrelsens rammekontrakt på rengøringsområdet. Vi rådgiver hver dag en lang række statslige kunder om udbud og kvalitetssikring af rengøringsservice.

miniudbud-labyrint-dsr-lilleDansk Servicerådgivning har gennemført over 100 miniudbud på Statens Indkøbsaftale for rengøringsydelser.

Vi har desuden mange års erfaring i forbindelse med gennemførelse af udbud på rengøringsområdet, hvor vi har rådgivet en lang række offentlige myndigheder.

Vi har et indgående kendskab til rammekontrakters indhold og muligheder, blandt andet som rådgiver for både Statens & Kommunernes Indkøbsservice (SKI) og Statens Indkøb i forbindelse med udbud af den oprindelige rammeaftale. Derudover har vi været konsulenter for Finansministeriet i forbindelse med gennemførelse af tværministerielt udbud på rengøringsområdet.

Med udgangspunkt i Moderniseringsstyrelsens rammekontrakt har vi således udviklet branchens stærkeste miniudbudskoncept, som stiller vore kunder bedst muligt indenfor rammerne af den gældende rammekontrakt.

Vi hjælper også en række statslige myndigheder med kvalitetssikring og -kontrol af rengøringsydelser.

Hvis du ønsker en nærmere drøftelse om mulighederne for gennemførelse af miniudbud eller kvalitetssikring af rengøringen, er du velkommen til at kontakte os på telefon 66 13 33 31.

Vi kan hjælpe med hele processen

Behovsafdækning

Vi udarbejder kravspecifikation, herunder rengøringsbeskrivelser og tegninger.

Miniudbud

Vi gennemfører hele miniudbuddet, herunder udsendelse via udbudssystem.

Evaluering

Vi analyserer tilbuddene i henhold til udbudsmaterialets tildelingsmodel.

Underretning

Vi udarbejder underretningsskrivelser og foretager den endelige underretning.

Kunderne

Dansk Servicerådgivnings referenceliste er lang. Vi har gennem mange år været kvalitetsførende rådgiver i forbindelse med udbud, især på serviceområdet.

Referencelisten tæller blandt andet en lang række kommuner, regioner, sygehuse, statslige myndigheder og større private virksomheder.

Vi har blandt andet rådgivet Det Kongelige Teater, Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Kulturministeriet, Skat, Aarhus Kommune, Esbjerg Kommune, Rigshospitalet, Region Sjælland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, A. P. Møller Mærsk, Lego og mange flere.

Hvis du ønsker en nærmere drøftelse om mulighederne for gennemførelse af miniudbud, er du velkommen til at kontakte os på telefon 66 13 33 31 eller tryk på linket til højre og skriv os en mail

Skriv til os

Kontakt os

 
Dansk Servicerådgivning
Wichmandsgade 5F
5000 Odense C
Telefon 66 13 33 31
Web www.d-s-r.dk

Hvis du ønsker en nærmere drøftelse om mulighederne for gennemførelse af miniudbud, er du velkommen til at kontakte os på telefon 66 13 33 31 eller tryk på linket til højre og skriv os en mail

Skriv til os